Get in touch with us

Say Hello! Don’t be shy.

Nasze biuro

Siedziba główna

Laboratoria Natury Sp. z o.o.
ul. Zawieprzycka 8D
20-228 Lublin
Tel./fax: (+48) 81 442 50 94
export@ln.com.pl

 

Warszawskie biuro handlowe
ul. Komisji Edukacji Narodowej 95/klatka 18B/lokal nr 3
02-777 Warszawa
Tel.: (+48) 501 034 516

 

Sprzedaż Krajowa
Magdalena Dudzińska
email: mdudzinska@ln.com.pl
mobile: +48 507 025 196

 

Sprzedaż Eksportowa
Agnieszka Góral
email: agoral@ln.com.pl
mobile: +48 508 620 448

 

Dział Zaopatrzenia
Olga Marczuk
email: omarczuk@ln.com.pl
mobile: +48 507 025 195

 

Finanse
Marzena Erd
email: merd@ln.com.pl
mobile: +48 501 281 491